D

Share TUT Report 519 Cực Mạnh 100% Die - 2017

- TUT 519 IP IP US – NN US  - 1 Clone Verify  Fake victim Dame victim mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản  (Cl...

Mọi bài đăng được viết bởi tác giả của blog, vui lòng ghi nguồn ghi copy bài đăng từ trang này
- TUT 519 IP IP US – NN US 

- 1 Clone Verify  Fake victim Dame victim mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 
(Clone này có 50 friend victim)

- 2 Clone Phụ KB clone fake rồi dame victim mạo danh clone fake + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 

- 3 Clone phụ vào Report vcictim ảnh khỏa thân khiêu dâm + đóng tài khoản 


Dòng 1 : Tên ạc mày
Dòng 2 : Tên victim
Dòng 3 : URL nó 
Dòng 4 : chọn Người tôi biết ( dòng 2 )
Dòng 5 : Click ô thứ 3 
Dòng 6 Dòng 7 : NO
Dòng 8 :  

This day we will move humans and their trade to Palestine and employment in business and kill them and make money 

 Ghi tên như trong Clone
Thần chú : 

This account is camouflaging my friend. This account was created to reduce my prestige. It scares me. I need a group of Facebook to threaten files and family, quickly confirm the account and delete it
 ID: ID FB VICTIM 
URL:  URL VICTIM
Name: TÊN VICTIM
- Lấy Clone chính vào RP victim md người nổi tiếng + đóng tk + khôi phục tk và vào checkpass victim(CMND Google khác infor) => tạch 
- Như thế hóng victim ăn Apps hoặc MD 
Share TUT Report 519 Cực Mạnh 100% Die - 2017 Reviewed by Kiên Bro on tháng 5 03, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé

Phát Triển BởiDii Max | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Dii Max IT. Được tạo bởi Blogger.