D

[SHARE] TUT REPORT FAQ 13T 2017

Mọi bài đăng được viết bởi tác giả của blog, vui lòng ghi nguồn ghi copy bài đăng từ trang này - Lấy Nick Chính tố cáo. Ni...

Mọi bài đăng được viết bởi tác giả của blog, vui lòng ghi nguồn ghi copy bài đăng từ trang này

Mọi bài đăng được viết bởi tác giả của blog, vui lòng ghi nguồn ghi copy bài đăng từ trang này

instasquare_201612287924196

- Lấy Nick Chính tố cáo. Nick chính đã verify thì hẵng tố cáo. 
Vào Link 13T:https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791  + Welcome to Facebook. I report, I am sure this timeline was using fake identity card but is used photoshop realistic. It is not enough 9-year- old to join Facebook. It has used the wrong date of birth, it was born in 2008. Please take a check the identity of the account again. So it may not be old enough. And it decent harassing friends on the social network Facebook Facebook Thank you. Tiếp theo lấy 1 nick khác. online Thường xuyên vào link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 + Hello Team Facebook, this person have done wrong year of birth in order to register a Facebook account, this person is a child under 14 years old is not old enough to use Facebook, Team Facebook requirements remove account as Facebook terms set out, Thank you Facebook group. + Dòng 1 điền link nó + ĐÒng 2 điền tên + Dòng ba chọn 10 năm  + Dòng 4 điền thần chú trên  
-------------------------------End tut by: NT---------------------------
TUT by : Star Tỉnh
[SHARE] TUT REPORT FAQ 13T 2017 Reviewed by Kiên Bro on tháng 6 29, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé

Phát Triển BởiDii Max | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Dii Max IT. Được tạo bởi Blogger.